Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng

mây đen u ám

15°

mây đen u ám

Cảm giác như 15°
Nhiệt độ tại Đà Lạt - Lâm Đồng
Thấp/Cao

15°

/

23°

Độ ẩm tại Đà Lạt - Lâm Đồng
Độ ẩm

97%

Tầm nhìn tại Đà Lạt - Lâm Đồng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Đà Lạt - Lâm Đồng
Gió

1.23 km/h

Điểm ngưng tại Đà Lạt - Lâm Đồng
Điểm ngưng

15°

Tia UV tại Đà Lạt - Lâm Đồng
UV

0

Nhiệt độ Đà Lạt - Lâm Đồng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đà Lạt - Lâm Đồng
23° / 23°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đà Lạt - Lâm Đồng
15° / 16°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đà Lạt - Lâm Đồng
15° / 15°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Đà Lạt - Lâm Đồng
18° / 19°

Thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng theo giờ

6:00 am

15° / 15°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

16° / 16°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

17° / 17°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

10:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

11:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

12:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

1:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

2:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

3:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

4:00 pm

20° / 20°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 pm

18° / 19°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 pm

17° / 17°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

7:00 pm

16° / 16°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 pm

16° / 16°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

16° / 16°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

16° / 16°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

15° / 16°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

12:00 am

15° / 15°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

1:00 am

15° / 15°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 am

15° / 15°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

15° / 15°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

15° / 15°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

16° / 16°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

16° / 16°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

17° / 17°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

9:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

10:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

11:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

12:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

1:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

2:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

3:00 pm

19° / 19°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

4:00 pm

18° / 18°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

5:00 pm

17° / 18°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

6:00 pm

17° / 17°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

7:00 pm

16° / 17°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 pm

16° / 17°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

9:00 pm

16° / 16°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

16° / 16°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

16° / 16°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

15° / 15°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

15° / 15°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

2:00 am

15° / 15°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

15° / 15°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

15° / 15°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

15° / 15°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

wind
Gió
2.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

23°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:33 pm

wind
Gió
1.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

24°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:32 pm

wind
Gió
1.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

24°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/20°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:32 pm

wind
Gió
1.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

24°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/18°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:31 pm

wind
Gió
1.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

23°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/19°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:31 pm

wind
Gió
0.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Lạt - Lâm Đồng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Lạt - Lâm Đồng những ngày tới

Lượng mưa Đà Lạt - Lâm Đồng những ngày tới