Thời tiết Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ tại Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Thấp/Cao

19°

/

24°

Độ ẩm tại Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Độ ẩm

98%

Tầm nhìn tại Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Tầm nhìn

2.243 km

Gió tại Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Gió

1.43 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
Điểm ngưng

21°

Tia UV tại Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
UV

1.03

Nhiệt độ Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
24° / 25°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
20° / 20°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
19° / 20°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng
22° / 22°

Thời tiết Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng theo giờ

3:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

4:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

8:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

9:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

20° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

12:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 29°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 29°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

1:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

2:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

3:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

4:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

7:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

8:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

9:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

10:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

11:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

8:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

9:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

10:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

11:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 pm

22° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:38 pm

wind
Gió
1.79 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:37 pm

wind
Gió
1.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:37 pm

wind
Gió
1.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

wind
Gió
1.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

wind
Gió
1.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/24°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:35 pm

wind
Gió
1.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng những ngày tới