Thời tiết Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng

mưa vừa

21°

mưa vừa

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ tại Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng
Thấp/Cao

19°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng
Độ ẩm

97%

Tầm nhìn tại Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng
Tầm nhìn

8.095 km

Gió tại Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng
Gió

0.58 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng
Điểm ngưng

21°

Tia UV tại Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng
UV

0

Nhiệt độ Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng
26° / 27°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng
19° / 19°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng
19° / 19°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng
21° / 22°

Thời tiết Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng theo giờ

4:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

5:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

8:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

9:00 pm

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

19° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

19° / 19°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

18° / 19°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

18° / 19°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

18° / 19°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

18° / 19°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 28°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

10:00 am

28° / 29°

weather

dewpoint 52 %

mây cụm

11:00 am

29° / 30°

weather

dewpoint 49 %

mây cụm

12:00 pm

29° / 30°

weather

dewpoint 51 %

mây cụm

1:00 pm

28° / 29°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

4:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

5:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 pm

20° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

8:00 pm

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

19° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

1:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

2:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

18° / 19°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

18° / 18°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

18° / 18°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

18° / 18°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 67 %

mây rải rác

9:00 am

27° / 28°

weather

dewpoint 57 %

mây rải rác

10:00 am

28° / 29°

weather

dewpoint 53 %

mây cụm

11:00 am

29° / 30°

weather

dewpoint 51 %

mây cụm

12:00 pm

29° / 30°

weather

dewpoint 51 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

2:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

3:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

wind
Gió
1.79 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:33 pm

wind
Gió
2.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:32 pm

wind
Gió
2.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:32 pm

wind
Gió
1.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:31 pm

wind
Gió
1.84 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:31 pm

wind
Gió
1.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng những ngày tới