Thời tiết Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°
Nhiệt độ tại Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Thấp/Cao

19°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Độ ẩm

93%

Tầm nhìn tại Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Gió

1.5 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
Điểm ngưng

18°

Tia UV tại Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
UV

0

Nhiệt độ Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
29° / 30°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
19° / 20°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
19° / 20°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
22° / 23°

Thời tiết Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng theo giờ

6:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

20° / 20°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 30°

weather

dewpoint 53 %

mây đen u ám

12:00 pm

28° / 29°

weather

dewpoint 58 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

4:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

5:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

6:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

7:00 pm

20° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

20° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

19° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

19° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

19° / 20°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

1:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

21° / 22°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 29°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 29°

weather

dewpoint 58 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 28°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

3:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

4:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

5:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

6:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

7:00 pm

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

8:00 pm

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

19° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

19° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

18° / 19°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

18° / 19°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

wind
Gió
2.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

wind
Gió
1.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:33 pm

wind
Gió
1.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/24°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:32 pm

wind
Gió
2.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:32 pm

wind
Gió
1.76 km/h
dewpoint
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:31 pm

wind
Gió
2.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng những ngày tới