Thời tiết Huyện Di Linh - Lâm Đồng

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Thấp/Cao

19°

/

24°

Độ ẩm tại Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Độ ẩm

94%

Tầm nhìn tại Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Tầm nhìn

4.583 km

Gió tại Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Gió

1.04 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Di Linh - Lâm Đồng
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Huyện Di Linh - Lâm Đồng
UV

4.17

Nhiệt độ Huyện Di Linh - Lâm Đồng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Di Linh - Lâm Đồng
24° / 25°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Di Linh - Lâm Đồng
19° / 20°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Di Linh - Lâm Đồng
19° / 20°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Di Linh - Lâm Đồng
22° / 23°

Thời tiết Huyện Di Linh - Lâm Đồng theo giờ

2:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

3:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

7:00 pm

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

8:00 pm

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

19° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

19° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

20° / 21°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

3:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

20° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

19° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

19° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

18° / 19°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

18° / 18°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

18° / 18°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

6:00 am

18° / 18°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

7:00 am

21° / 21°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

8:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 72 %

mây rải rác

9:00 am

27° / 28°

weather

dewpoint 59 %

mây rải rác

10:00 am

28° / 29°

weather

dewpoint 55 %

mây rải rác

11:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Di Linh - Lâm Đồng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

wind
Gió
1.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

wind
Gió
1.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:35 pm

wind
Gió
1.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

wind
Gió
1.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

wind
Gió
1.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/24°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:33 pm

wind
Gió
1.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Di Linh - Lâm Đồng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Di Linh - Lâm Đồng những ngày tới

Lượng mưa Huyện Di Linh - Lâm Đồng những ngày tới