Thời tiết Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn
Thấp/Cao

22°

/

23°

Độ ẩm tại Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn
Độ ẩm

99%

Tầm nhìn tại Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn
Tầm nhìn

3.213 km

Gió tại Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn
Gió

1.6 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn
UV

0

Nhiệt độ Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn
23° / 24°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn
22° / 23°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn
23° / 24°

Thời tiết Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn theo giờ

3:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa cường độ nặng

4:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

10:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

11:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

12:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

10:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

11:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

wind
Gió
2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

wind
Gió
1.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

wind
Gió
1.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn những ngày tới