Dự báo thời tiết Xã Bính Xá - Huyện Đình Lập 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

9°/8°

temperature
Sáng/tối

10°/9°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:09 pm

Gió
6.11 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

11°/11°

temperature
Sáng/tối

8°/11°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:09 pm

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:09 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:09 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

17°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:09 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

16°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:09 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

18°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:09 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:10 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

18°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:10 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

17°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:10 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

16°/13°

temperature
Sáng/tối

11°/13°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:10 pm

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:11 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

12°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:11 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:11 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:12 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bính Xá - Huyện Đình Lập 15 ngày tới

Lượng mưa Xã Bính Xá - Huyện Đình Lập 15 ngày tới

Thời tiết Xã Bính Xá

mây đen u ám

10°

mây đen u ám

Cảm giác như 10°

Bình minh/Hoàng hôn

06:14/17:09

Thấp/Cao

/

12°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.63 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:14 am
5:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Bính Xá