Thời tiết Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn
Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm tại Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn
Độ ẩm

88%

Tầm nhìn tại Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn
Gió

1.96 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn
UV

0

Nhiệt độ Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn
25° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn
23° / 23°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn
22° / 23°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn
25° / 26°

Thời tiết Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn theo giờ

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

3:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

5:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

6:00 am

22° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây rải rác

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

10:00 am

28° / 30°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây rải rác

2:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây rải rác

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

10:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 65 %

mây cụm

11:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 61 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

wind
Gió
1.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

wind
Gió
1.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:37 pm

wind
Gió
1.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:36 pm

wind
Gió
1.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:35 pm

wind
Gió
2.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn những ngày tới