Thời tiết Huyện Văn Quan - Lạng Sơn

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Huyện Văn Quan - Lạng Sơn
Thấp/Cao

22°

/

23°

Độ ẩm tại Huyện Văn Quan - Lạng Sơn
Độ ẩm

94%

Tầm nhìn tại Huyện Văn Quan - Lạng Sơn
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Văn Quan - Lạng Sơn
Gió

1.05 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Văn Quan - Lạng Sơn
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Huyện Văn Quan - Lạng Sơn
UV

0.73

Nhiệt độ Huyện Văn Quan - Lạng Sơn

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Văn Quan - Lạng Sơn
23° / 24°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Văn Quan - Lạng Sơn
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Văn Quan - Lạng Sơn
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Văn Quan - Lạng Sơn
23° / 24°

Thời tiết Huyện Văn Quan - Lạng Sơn theo giờ

1:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

5:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

8:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa cường độ nặng

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

9:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

10:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

11:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Văn Quan - Lạng Sơn những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

wind
Gió
1.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

wind
Gió
1.5 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

wind
Gió
1.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

wind
Gió
1.73 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:37 pm

wind
Gió
2.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Quan - Lạng Sơn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Quan - Lạng Sơn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Quan - Lạng Sơn những ngày tới