Dự báo thời tiết Xã Đồng Giáp - Huyện Văn Quan 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

9°/8°

temperature
Sáng/tối

10°/8°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:09 pm

Gió
6.06 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

10°/11°

temperature
Sáng/tối

7°/11°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:09 pm

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

11°/15°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:09 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:09 pm

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:09 pm

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

15°/11°

temperature
Sáng/tối

11°/13°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:09 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

16°/13°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:09 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

18°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:10 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

16°/11°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:10 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

16°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/13°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:10 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

17°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/13°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:10 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

17°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:11 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

17°/13°

temperature
Sáng/tối

10°/15°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:11 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

17°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:11 pm

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

15°/11°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:12 pm

Gió
5.61 km/h
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đồng Giáp - Huyện Văn Quan 15 ngày tới

Lượng mưa Xã Đồng Giáp - Huyện Văn Quan 15 ngày tới

Thời tiết Xã Đồng Giáp

mây đen u ám

mây đen u ám

Cảm giác như

Bình minh/Hoàng hôn

06:14/17:09

Thấp/Cao

/

12°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.62 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:14 am
5:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Đồng Giáp