Thời tiết Huyện Si Ma Cai - Lào Cai

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ tại Huyện Si Ma Cai - Lào Cai
Thấp/Cao

23°

/

26°

Độ ẩm tại Huyện Si Ma Cai - Lào Cai
Độ ẩm

97%

Tầm nhìn tại Huyện Si Ma Cai - Lào Cai
Tầm nhìn

4.223 km

Gió tại Huyện Si Ma Cai - Lào Cai
Gió

1 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Si Ma Cai - Lào Cai
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Huyện Si Ma Cai - Lào Cai
UV

0

Nhiệt độ Huyện Si Ma Cai - Lào Cai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Si Ma Cai - Lào Cai
26° / 27°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Si Ma Cai - Lào Cai
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Si Ma Cai - Lào Cai
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Si Ma Cai - Lào Cai
25° / 26°

Thời tiết Huyện Si Ma Cai - Lào Cai theo giờ

1:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 100 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 25°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

2:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

3:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

4:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Si Ma Cai - Lào Cai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:51 pm

wind
Gió
1.11 km/h
dewpoint
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:50 pm

wind
Gió
1.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:49 pm

wind
Gió
1.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:48 pm

wind
Gió
1.51 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:47 pm

wind
Gió
1.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:46 pm

wind
Gió
1.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Si Ma Cai - Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Si Ma Cai - Lào Cai những ngày tới

Lượng mưa Huyện Si Ma Cai - Lào Cai những ngày tới