Thời tiết Huyện Văn Bàn - Lào Cai

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Huyện Văn Bàn - Lào Cai
Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Văn Bàn - Lào Cai
Độ ẩm

71%

Tầm nhìn tại Huyện Văn Bàn - Lào Cai
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Văn Bàn - Lào Cai
Gió

1.16 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Văn Bàn - Lào Cai
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Văn Bàn - Lào Cai
UV

0

Nhiệt độ Huyện Văn Bàn - Lào Cai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Văn Bàn - Lào Cai
28° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Văn Bàn - Lào Cai
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Văn Bàn - Lào Cai
23° / 23°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Văn Bàn - Lào Cai
29° / 34°

Thời tiết Huyện Văn Bàn - Lào Cai theo giờ

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

6:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mây cụm

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây rải rác

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây thưa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

10:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 91 %

mây rải rác

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

3:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

4:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 33°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây rải rác

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

4:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 100 %

mây cụm

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 100 %

mây cụm

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Văn Bàn - Lào Cai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:47 pm

wind
Gió
1.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:46 pm

wind
Gió
2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:45 pm

wind
Gió
1.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:44 pm

wind
Gió
1.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

pressure
Áp suất

1025 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:43 pm

wind
Gió
1.03 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/25°

pressure
Áp suất

1021 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:43 pm

wind
Gió
1.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Bàn - Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Bàn - Lào Cai những ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Bàn - Lào Cai những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

367.17

NH3

0.05

NO

0.06

NO2

1.86

O3

91.55

PM10

30.47

PM2.5

29.89

SO2

1.18

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Bàn