Thời tiết Thành Phố Lào Cai - Lào Cai

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
Thấp/Cao

23°

/

25°

Độ ẩm tại Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
Độ ẩm

95%

Tầm nhìn tại Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
Gió

0.73 km/h

Điểm ngưng tại Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
UV

6.82

Nhiệt độ Thành Phố Lào Cai - Lào Cai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
25° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Lào Cai - Lào Cai
25° / 26°

Thời tiết Thành Phố Lào Cai - Lào Cai theo giờ

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thành Phố Lào Cai - Lào Cai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:53 pm

wind
Gió
0.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:52 pm

wind
Gió
1.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:51 pm

wind
Gió
1.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:50 pm

wind
Gió
1.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:49 pm

wind
Gió
1.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:48 pm

wind
Gió
1.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lào Cai - Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Lào Cai - Lào Cai những ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Lào Cai - Lào Cai những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

313.76

NH3

0.27

NO

0.03

NO2

1.3

O3

67.23

PM10

16.59

PM2.5

16.45

SO2

0.44

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Lào Cai