Thời tiết Thị xã Sa Pa - Lào Cai

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Thị xã Sa Pa - Lào Cai
Thấp/Cao

23°

/

24°

Độ ẩm tại Thị xã Sa Pa - Lào Cai
Độ ẩm

99%

Tầm nhìn tại Thị xã Sa Pa - Lào Cai
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thị xã Sa Pa - Lào Cai
Gió

0.4 km/h

Điểm ngưng tại Thị xã Sa Pa - Lào Cai
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Thị xã Sa Pa - Lào Cai
UV

0

Nhiệt độ Thị xã Sa Pa - Lào Cai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Sa Pa - Lào Cai
23° / 24°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Sa Pa - Lào Cai
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Sa Pa - Lào Cai
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Sa Pa - Lào Cai
23° / 24°

Thời tiết Thị xã Sa Pa - Lào Cai theo giờ

2:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

12:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thị xã Sa Pa - Lào Cai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:54 pm

wind
Gió
0.91 km/h
dewpoint
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:53 pm

wind
Gió
1.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:52 pm

wind
Gió
2.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:51 pm

wind
Gió
1.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:50 pm

wind
Gió
1.55 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:49 pm

wind
Gió
1.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Sa Pa - Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Sa Pa - Lào Cai những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Sa Pa - Lào Cai những ngày tới