Thời tiết Huyện Đức Huệ - Long An

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ tại Huyện Đức Huệ - Long An
Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm tại Huyện Đức Huệ - Long An
Độ ẩm

86%

Tầm nhìn tại Huyện Đức Huệ - Long An
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Đức Huệ - Long An
Gió

0.86 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Đức Huệ - Long An
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Đức Huệ - Long An
UV

2.71

Nhiệt độ Huyện Đức Huệ - Long An

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Đức Huệ - Long An
26° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Đức Huệ - Long An
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Đức Huệ - Long An
25° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Đức Huệ - Long An
26° / 26°

Thời tiết Huyện Đức Huệ - Long An theo giờ

2:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

3:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mưa vừa

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

6:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mây cụm

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mây cụm

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Đức Huệ - Long An những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

wind
Gió
4.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.54 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Huệ - Long An trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Huệ - Long An những ngày tới

Lượng mưa Huyện Đức Huệ - Long An những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

961.3

NH3

7.22

NO

0.04

NO2

11.65

O3

36.48

PM10

34.51

PM2.5

32.24

SO2

2.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Huệ