Thời tiết Huyện Mộc Hóa - Long An

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ tại Huyện Mộc Hóa - Long An
Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm tại Huyện Mộc Hóa - Long An
Độ ẩm

60%

Tầm nhìn tại Huyện Mộc Hóa - Long An
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Mộc Hóa - Long An
Gió

3.47 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Mộc Hóa - Long An
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Mộc Hóa - Long An
UV

9.61

Nhiệt độ Huyện Mộc Hóa - Long An

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Mộc Hóa - Long An
32° / 37°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Mộc Hóa - Long An
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Mộc Hóa - Long An
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Mộc Hóa - Long An
29° / 34°

Thời tiết Huyện Mộc Hóa - Long An theo giờ

1:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

3:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mây cụm

4:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 72 %

mưa vừa

5:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

9:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mưa vừa

1:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Mộc Hóa - Long An những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:46 pm

wind
Gió
2.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.73 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mộc Hóa - Long An trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mộc Hóa - Long An những ngày tới

Lượng mưa Huyện Mộc Hóa - Long An những ngày tới