Thời tiết Huyện Tân Thạnh - Long An

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ tại Huyện Tân Thạnh - Long An
Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Tân Thạnh - Long An
Độ ẩm

78%

Tầm nhìn tại Huyện Tân Thạnh - Long An
Tầm nhìn

9.937 km

Gió tại Huyện Tân Thạnh - Long An
Gió

4.49 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Tân Thạnh - Long An
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Tân Thạnh - Long An
UV

0

Nhiệt độ Huyện Tân Thạnh - Long An

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Tân Thạnh - Long An
30° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Tân Thạnh - Long An
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Tân Thạnh - Long An
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Tân Thạnh - Long An
28° / 32°

Thời tiết Huyện Tân Thạnh - Long An theo giờ

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

6:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Tân Thạnh - Long An những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

wind
Gió
6.31 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.85 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

wind
Gió
4.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.73 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Thạnh - Long An trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Thạnh - Long An những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Thạnh - Long An những ngày tới