Dự báo thời tiết Xã Quê Mỹ Thạnh - Huyện Tân Trụ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40%
 • Lượng mưa
  2.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/17:30
T6 02/12
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59%
 • Lượng mưa
  1.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/17:31
T7 03/12
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70%
 • Lượng mưa
  3.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/17:31
CN 04/12
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44%
 • Lượng mưa
  0.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/17:31
T2 05/12
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62%
 • Lượng mưa
  2.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/17:31

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Quê Mỹ Thạnh - Huyện Tân Trụ 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Quê Mỹ Thạnh - Huyện Tân Trụ 5 ngày tới

Thời tiết Xã Quê Mỹ Thạnh

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/17:30

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
5:30 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Quê Mỹ Thạnh