Thời tiết Huyện Thủ Thừa - Long An

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Thủ Thừa - Long An
Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm tại Huyện Thủ Thừa - Long An
Độ ẩm

88%

Tầm nhìn tại Huyện Thủ Thừa - Long An
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Thủ Thừa - Long An
Gió

1.61 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Thủ Thừa - Long An
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Thủ Thừa - Long An
UV

4.66

Nhiệt độ Huyện Thủ Thừa - Long An

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Thủ Thừa - Long An
26° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Thủ Thừa - Long An
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Thủ Thừa - Long An
25° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Thủ Thừa - Long An
26° / 26°

Thời tiết Huyện Thủ Thừa - Long An theo giờ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mưa vừa

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

6:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mây cụm

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Huyện Thủ Thừa - Long An những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

wind
Gió
4.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.54 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thủ Thừa - Long An trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thủ Thừa - Long An những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thủ Thừa - Long An những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

814.44

NH3

5.7

NO

0.06

NO2

9.17

O3

51.5

PM10

28.59

PM2.5

27.01

SO2

1.97

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thủ Thừa