Thời tiết Huyện Trực Ninh - Nam Định

mưa cường độ nặng

28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ tại Huyện Trực Ninh - Nam Định
Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Trực Ninh - Nam Định
Độ ẩm

84%

Tầm nhìn tại Huyện Trực Ninh - Nam Định
Tầm nhìn

6.883 km

Gió tại Huyện Trực Ninh - Nam Định
Gió

5.79 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Trực Ninh - Nam Định
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Huyện Trực Ninh - Nam Định
UV

1.39

Nhiệt độ Huyện Trực Ninh - Nam Định

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Trực Ninh - Nam Định
26° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Trực Ninh - Nam Định
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Trực Ninh - Nam Định
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Trực Ninh - Nam Định
27° / 30°

Thời tiết Huyện Trực Ninh - Nam Định theo giờ

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa cường độ nặng

2:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa cường độ nặng

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

11:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Trực Ninh - Nam Định những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

wind
Gió
6.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

wind
Gió
4.25 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

wind
Gió
4.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

wind
Gió
4.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trực Ninh - Nam Định trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trực Ninh - Nam Định những ngày tới

Lượng mưa Huyện Trực Ninh - Nam Định những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

507.36

NH3

4.88

NO

0.86

NO2

23.99

O3

33.62

PM10

23.83

PM2.5

19.8

SO2

20.74

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trực Ninh