Thời tiết Huyện Ý Yên - Nam Định

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Ý Yên - Nam Định
Thấp/Cao

24°

/

25°

Độ ẩm tại Huyện Ý Yên - Nam Định
Độ ẩm

90%

Tầm nhìn tại Huyện Ý Yên - Nam Định
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Ý Yên - Nam Định
Gió

0.73 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Ý Yên - Nam Định
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Ý Yên - Nam Định
UV

0

Nhiệt độ Huyện Ý Yên - Nam Định

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Ý Yên - Nam Định
25° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Ý Yên - Nam Định
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Ý Yên - Nam Định
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Ý Yên - Nam Định
25° / 26°

Thời tiết Huyện Ý Yên - Nam Định theo giờ

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

bầu trời quang đãng

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Ý Yên - Nam Định những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

wind
Gió
4.79 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

wind
Gió
5.11 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

wind
Gió
5.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ý Yên - Nam Định trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ý Yên - Nam Định những ngày tới

Lượng mưa Huyện Ý Yên - Nam Định những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

801.09

NH3

7.22

NO

1.22

NO2

28.45

O3

35.76

PM10

36.33

PM2.5

29.97

SO2

17.64

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ý Yên