Thời tiết Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An
Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An
Độ ẩm

93%

Tầm nhìn tại Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An
Gió

2.32 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An
UV

0

Nhiệt độ Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An
29° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An
26° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An
28° / 32°

Thời tiết Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An theo giờ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây rải rác

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

6:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

wind
Gió
4.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

wind
Gió
3.95 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

wind
Gió
4.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/20°

pressure
Áp suất

1019 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

wind
Gió
8.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An những ngày tới