Thời tiết Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ tại Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An
Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An
Độ ẩm

84%

Tầm nhìn tại Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An
Tầm nhìn

5.916 km

Gió tại Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An
Gió

2.73 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An
UV

3.27

Nhiệt độ Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An
28° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An
26° / 26°

Thời tiết Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An theo giờ

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

10:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

11:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

1:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa cường độ nặng

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa cường độ nặng

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

wind
Gió
3.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An những ngày tới

Lượng mưa Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

460.63

NH3

3.04

NO

0.07

NO2

6.17

O3

50.07

PM10

13.63

PM2.5

12.2

SO2

4.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nghĩa Đàn