Thời tiết Thị xã Cửa Lò - Nghệ An

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm tại Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
Độ ẩm

81%

Tầm nhìn tại Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
Gió

2.75 km/h

Điểm ngưng tại Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
UV

7.39

Nhiệt độ Thị xã Cửa Lò - Nghệ An

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
28° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
25° / 26°

Thời tiết Thị xã Cửa Lò - Nghệ An theo giờ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 34°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa cường độ nặng

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa cường độ nặng

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa cường độ nặng

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa cường độ nặng

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thị xã Cửa Lò - Nghệ An những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

wind
Gió
3.54 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
2.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Cửa Lò - Nghệ An trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Cửa Lò - Nghệ An những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Cửa Lò - Nghệ An những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

500.68

NH3

2.57

NO

0.06

NO2

7.63

O3

45.42

PM10

15.67

PM2.5

14.43

SO2

3.31

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Cửa Lò