Thời tiết Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An
Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm tại Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An
Độ ẩm

84%

Tầm nhìn tại Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An
Tầm nhìn

8.1 km

Gió tại Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An
Gió

4.17 km/h

Điểm ngưng tại Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An
UV

0

Nhiệt độ Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An
27° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An
26° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An
27° / 30°

Thời tiết Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An theo giờ

3:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

1:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

wind
Gió
8.61 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

wind
Gió
3.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.33 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

wind
Gió
3.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

wind
Gió
4.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An những ngày tới