Thời tiết Huyện Kim Sơn - Ninh Bình

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thấp/Cao

24°

/

25°

Độ ẩm tại Huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Độ ẩm

94%

Tầm nhìn tại Huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Tầm nhìn

7.402 km

Gió tại Huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Gió

1.51 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Kim Sơn - Ninh Bình
UV

5.45

Nhiệt độ Huyện Kim Sơn - Ninh Bình

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Kim Sơn - Ninh Bình
25° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Kim Sơn - Ninh Bình
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Kim Sơn - Ninh Bình
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Kim Sơn - Ninh Bình
25° / 26°

Thời tiết Huyện Kim Sơn - Ninh Bình theo giờ

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Kim Sơn - Ninh Bình những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
4.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
4.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

wind
Gió
4.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

wind
Gió
4.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Sơn - Ninh Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Kim Sơn - Ninh Bình những ngày tới

Lượng mưa Huyện Kim Sơn - Ninh Bình những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

714.3

NH3

4.12

NO

3.16

NO2

26.05

O3

15.2

PM10

29.63

PM2.5

25.92

SO2

17.41

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Kim Sơn