Thời tiết Huyện Nho Quan - Ninh Bình

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Nho Quan - Ninh Bình
Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Nho Quan - Ninh Bình
Độ ẩm

95%

Tầm nhìn tại Huyện Nho Quan - Ninh Bình
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Nho Quan - Ninh Bình
Gió

1.98 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Nho Quan - Ninh Bình
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Nho Quan - Ninh Bình
UV

0

Nhiệt độ Huyện Nho Quan - Ninh Bình

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Nho Quan - Ninh Bình
30° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Nho Quan - Ninh Bình
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Nho Quan - Ninh Bình
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Nho Quan - Ninh Bình
28° / 32°

Thời tiết Huyện Nho Quan - Ninh Bình theo giờ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

1:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây thưa

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây thưa

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây thưa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

1:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây thưa

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

10:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

Dự báo thời tiết Huyện Nho Quan - Ninh Bình những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

wind
Gió
4.55 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

wind
Gió
3.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

wind
Gió
4.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

wind
Gió
4.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

19°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

wind
Gió
7.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nho Quan - Ninh Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nho Quan - Ninh Bình những ngày tới

Lượng mưa Huyện Nho Quan - Ninh Bình những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

560.76

NH3

3.23

NO

0

NO2

10.2

O3

27.18

PM10

55.25

PM2.5

49.74

SO2

3.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nho Quan