Thời tiết Tam Điệp - Ninh Bình

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Tam Điệp - Ninh Bình
Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm tại Tam Điệp - Ninh Bình
Độ ẩm

90%

Tầm nhìn tại Tam Điệp - Ninh Bình
Tầm nhìn

6.157 km

Gió tại Tam Điệp - Ninh Bình
Gió

4.43 km/h

Điểm ngưng tại Tam Điệp - Ninh Bình
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Tam Điệp - Ninh Bình
UV

0

Nhiệt độ Tam Điệp - Ninh Bình

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tam Điệp - Ninh Bình
25° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tam Điệp - Ninh Bình
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tam Điệp - Ninh Bình
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Tam Điệp - Ninh Bình
26° / 26°

Thời tiết Tam Điệp - Ninh Bình theo giờ

2:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa cường độ nặng

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Tam Điệp - Ninh Bình những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

wind
Gió
5.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

wind
Gió
4.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tam Điệp - Ninh Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tam Điệp - Ninh Bình những ngày tới

Lượng mưa Tam Điệp - Ninh Bình những ngày tới