Thời tiết Huyện Bác Ái - Ninh Thuận

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Bác Ái - Ninh Thuận
Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Bác Ái - Ninh Thuận
Độ ẩm

86%

Tầm nhìn tại Huyện Bác Ái - Ninh Thuận
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Bác Ái - Ninh Thuận
Gió

2.28 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Bác Ái - Ninh Thuận
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Huyện Bác Ái - Ninh Thuận
UV

0

Nhiệt độ Huyện Bác Ái - Ninh Thuận

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Bác Ái - Ninh Thuận
31° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Bác Ái - Ninh Thuận
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Bác Ái - Ninh Thuận
25° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Bác Ái - Ninh Thuận
28° / 31°

Thời tiết Huyện Bác Ái - Ninh Thuận theo giờ

4:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

10:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mây cụm

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 62 %

mây cụm

12:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

5:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Bác Ái - Ninh Thuận những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

wind
Gió
5.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
4.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

wind
Gió
5.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

wind
Gió
5.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

wind
Gió
5.11 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

wind
Gió
5.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bác Ái - Ninh Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bác Ái - Ninh Thuận những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bác Ái - Ninh Thuận những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

403.88

NH3

2.95

NO

0.18

NO2

2.46

O3

3.31

PM10

13.5

PM2.5

10.84

SO2

0.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
5:32 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bác Ái