Thời tiết Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận

mây rải rác

30°

mây rải rác

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ tại Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận
Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận
Độ ẩm

72%

Tầm nhìn tại Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận
Gió

6.6 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận
UV

0

Nhiệt độ Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận
30° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận
28° / 33°

Thời tiết Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận theo giờ

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 72 %

mây rải rác

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 73 %

mây rải rác

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mây rải rác

5:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mây rải rác

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

9:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 35°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

1:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:36 pm

wind
Gió
6.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:35 pm

wind
Gió
4.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:34 pm

wind
Gió
2.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:34 pm

wind
Gió
3.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

wind
Gió
3.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

wind
Gió
5.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận những ngày tới

Lượng mưa Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận những ngày tới