Thời tiết Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ tại Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận
Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm tại Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận
Độ ẩm

64%

Tầm nhìn tại Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận
Gió

6.42 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận
UV

5.5

Nhiệt độ Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận
31° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận
29° / 34°

Thời tiết Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận theo giờ

2:00 pm

31° / 37°

weather

dewpoint 64 %

mây cụm

3:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mây cụm

4:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

5:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

11:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:35 pm

wind
Gió
6.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:34 pm

wind
Gió
2.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:34 pm

wind
Gió
2.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

wind
Gió
5.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

wind
Gió
6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

wind
Gió
6.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận những ngày tới