Thời tiết Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
Thấp/Cao

23°

/

24°

Độ ẩm tại Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
Độ ẩm

95%

Tầm nhìn tại Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
Gió

2.83 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
UV

0

Nhiệt độ Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
24° / 25°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
23° / 24°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
24° / 25°

Thời tiết Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ theo giờ

2:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

5:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

8:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:49 pm

wind
Gió
3.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:48 pm

wind
Gió
2.55 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

wind
Gió
2.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:46 pm

wind
Gió
2.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ những ngày tới

Lượng mưa Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ những ngày tới