Dự báo thời tiết Xã Vĩnh Chân - Huyện Hạ Hoà 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

15°/13°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:16 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

15°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:16 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

21°/16°

temperature
Sáng/tối

13°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:16 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:16 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

21°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:16 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

20°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:16 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

21°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:17 pm

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

22°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:17 pm

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

22°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:17 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

20°/12°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:17 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

20°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:18 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:18 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:18 pm

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/16°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:19 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

20°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:19 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Vĩnh Chân - Huyện Hạ Hoà 15 ngày tới

Lượng mưa Xã Vĩnh Chân - Huyện Hạ Hoà 15 ngày tới

Thời tiết Xã Vĩnh Chân

mây đen u ám

17°

mây đen u ám

Cảm giác như 17°

Bình minh/Hoàng hôn

06:20/17:16

Thấp/Cao

15°

/

19°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.2 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:20 am
5:16 pm

Bản đồ thời tiết Windy Xã Vĩnh Chân