Thời tiết Huyện Phù Ninh - Phú Thọ

mây rải rác

23°

mây rải rác

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Huyện Phù Ninh - Phú Thọ
Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm tại Huyện Phù Ninh - Phú Thọ
Độ ẩm

96%

Tầm nhìn tại Huyện Phù Ninh - Phú Thọ
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Phù Ninh - Phú Thọ
Gió

1.06 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Phù Ninh - Phú Thọ
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Huyện Phù Ninh - Phú Thọ
UV

0

Nhiệt độ Huyện Phù Ninh - Phú Thọ

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Phù Ninh - Phú Thọ
31° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Phù Ninh - Phú Thọ
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Phù Ninh - Phú Thọ
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Phù Ninh - Phú Thọ
28° / 32°

Thời tiết Huyện Phù Ninh - Phú Thọ theo giờ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

10:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mây thưa

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 62 %

mây rải rác

12:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 59 %

mây rải rác

1:00 pm

32° / 36°

weather

dewpoint 58 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây rải rác

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây thưa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây thưa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây rải rác

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mây rải rác

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

6:00 am

23° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây rải rác

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mây rải rác

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

bầu trời quang đãng

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Phù Ninh - Phú Thọ những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

pressure
Áp suất

1021 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Ninh - Phú Thọ trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Ninh - Phú Thọ những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phù Ninh - Phú Thọ những ngày tới