Thời tiết Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Thấp/Cao

23°

/

25°

Độ ẩm tại Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Độ ẩm

93%

Tầm nhìn tại Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Gió

1.01 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
UV

0.99

Nhiệt độ Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
24° / 25°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
25° / 26°

Thời tiết Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ theo giờ

12:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

1:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

9:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mưa vừa

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:48 pm

wind
Gió
2.48 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

wind
Gió
1.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:46 pm

wind
Gió
3.11 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:45 pm

wind
Gió
2.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:44 pm

wind
Gió
3.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/32°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:44 pm

wind
Gió
2.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

367.17

NH3

1.44

NO

0.07

NO2

3

O3

38.98

PM10

20.26

PM2.5

19.53

SO2

1.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Thuỷ