Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ

mây rải rác

30°

mây rải rác

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ tại Việt Trì - Phú Thọ
Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm tại Việt Trì - Phú Thọ
Độ ẩm

65%

Tầm nhìn tại Việt Trì - Phú Thọ
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Việt Trì - Phú Thọ
Gió

3.84 km/h

Điểm ngưng tại Việt Trì - Phú Thọ
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Việt Trì - Phú Thọ
UV

0

Nhiệt độ Việt Trì - Phú Thọ

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Việt Trì - Phú Thọ
31° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Việt Trì - Phú Thọ
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Việt Trì - Phú Thọ
23° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Việt Trì - Phú Thọ
30° / 34°

Thời tiết Việt Trì - Phú Thọ theo giờ

4:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mây rải rác

5:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mây rải rác

6:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mây rải rác

7:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 75 %

mây thưa

8:00 pm

27° / 29°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

10:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 35°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây thưa

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây thưa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Việt Trì - Phú Thọ những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:43 pm

wind
Gió
3.93 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.51 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:41 pm

wind
Gió
3.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:40 pm

wind
Gió
2.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

pressure
Áp suất

1024 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:39 pm

wind
Gió
2.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:38 pm

wind
Gió
1.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Việt Trì - Phú Thọ trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Việt Trì - Phú Thọ những ngày tới

Lượng mưa Việt Trì - Phú Thọ những ngày tới