Thời tiết Huyện Sông Hinh - Phú Yên

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ tại Huyện Sông Hinh - Phú Yên
Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm tại Huyện Sông Hinh - Phú Yên
Độ ẩm

89%

Tầm nhìn tại Huyện Sông Hinh - Phú Yên
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Sông Hinh - Phú Yên
Gió

2.09 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Sông Hinh - Phú Yên
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Sông Hinh - Phú Yên
UV

0

Nhiệt độ Huyện Sông Hinh - Phú Yên

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Sông Hinh - Phú Yên
26° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Sông Hinh - Phú Yên
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Sông Hinh - Phú Yên
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Sông Hinh - Phú Yên
26° / 26°

Thời tiết Huyện Sông Hinh - Phú Yên theo giờ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mây thưa

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mây thưa

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Sông Hinh - Phú Yên những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

wind
Gió
2.93 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

wind
Gió
4.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:28 pm

wind
Gió
3.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:27 pm

wind
Gió
3.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:27 pm

wind
Gió
6.31 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:26 pm

wind
Gió
2.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sông Hinh - Phú Yên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sông Hinh - Phú Yên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Sông Hinh - Phú Yên những ngày tới