Thời tiết Huyện Tuy An - Phú Yên

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Huyện Tuy An - Phú Yên
Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm tại Huyện Tuy An - Phú Yên
Độ ẩm

67%

Tầm nhìn tại Huyện Tuy An - Phú Yên
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Tuy An - Phú Yên
Gió

3.41 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Tuy An - Phú Yên
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Tuy An - Phú Yên
UV

0

Nhiệt độ Huyện Tuy An - Phú Yên

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Tuy An - Phú Yên
31° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Tuy An - Phú Yên
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Tuy An - Phú Yên
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Tuy An - Phú Yên
28° / 32°

Thời tiết Huyện Tuy An - Phú Yên theo giờ

1:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

3:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

4:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

2:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

3:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Tuy An - Phú Yên những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:33 pm

wind
Gió
4.76 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:33 pm

wind
Gió
2.84 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:32 pm

wind
Gió
3.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
3.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
4.11 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

wind
Gió
4.84 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy An - Phú Yên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy An - Phú Yên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuy An - Phú Yên những ngày tới