Thời tiết Thị xã Đông Hòa - Phú Yên

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ tại Thị xã Đông Hòa - Phú Yên
Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm tại Thị xã Đông Hòa - Phú Yên
Độ ẩm

74%

Tầm nhìn tại Thị xã Đông Hòa - Phú Yên
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thị xã Đông Hòa - Phú Yên
Gió

4.25 km/h

Điểm ngưng tại Thị xã Đông Hòa - Phú Yên
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Thị xã Đông Hòa - Phú Yên
UV

0

Nhiệt độ Thị xã Đông Hòa - Phú Yên

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Đông Hòa - Phú Yên
30° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Đông Hòa - Phú Yên
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Đông Hòa - Phú Yên
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Đông Hòa - Phú Yên
28° / 34°

Thời tiết Thị xã Đông Hòa - Phú Yên theo giờ

2:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

3:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

4:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 78 %

mây cụm

5:00 pm

28° / 34°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

12:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thị xã Đông Hòa - Phú Yên những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:33 pm

wind
Gió
4.25 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:33 pm

wind
Gió
3.25 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:32 pm

wind
Gió
3.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
3.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
4.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

wind
Gió
2.76 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Đông Hòa - Phú Yên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Đông Hòa - Phú Yên những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Đông Hòa - Phú Yên những ngày tới