Thời tiết Thị xã Sông Cầu - Phú Yên

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Thị xã Sông Cầu - Phú Yên
Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm tại Thị xã Sông Cầu - Phú Yên
Độ ẩm

77%

Tầm nhìn tại Thị xã Sông Cầu - Phú Yên
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thị xã Sông Cầu - Phú Yên
Gió

2.36 km/h

Điểm ngưng tại Thị xã Sông Cầu - Phú Yên
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Thị xã Sông Cầu - Phú Yên
UV

10.02

Nhiệt độ Thị xã Sông Cầu - Phú Yên

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Sông Cầu - Phú Yên
29° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Sông Cầu - Phú Yên
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Sông Cầu - Phú Yên
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Sông Cầu - Phú Yên
27° / 31°

Thời tiết Thị xã Sông Cầu - Phú Yên theo giờ

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

4:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

11:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thị xã Sông Cầu - Phú Yên những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:32 pm

wind
Gió
3.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
4.51 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

wind
Gió
4.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

wind
Gió
2.85 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

wind
Gió
3.79 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

wind
Gió
3.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Sông Cầu - Phú Yên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Sông Cầu - Phú Yên những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Sông Cầu - Phú Yên những ngày tới