Thời tiết Tuy Hoà - Phú Yên

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Tuy Hoà - Phú Yên
Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm tại Tuy Hoà - Phú Yên
Độ ẩm

90%

Tầm nhìn tại Tuy Hoà - Phú Yên
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Tuy Hoà - Phú Yên
Gió

1.73 km/h

Điểm ngưng tại Tuy Hoà - Phú Yên
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Tuy Hoà - Phú Yên
UV

0

Nhiệt độ Tuy Hoà - Phú Yên

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tuy Hoà - Phú Yên
27° / 30°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tuy Hoà - Phú Yên
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tuy Hoà - Phú Yên
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Tuy Hoà - Phú Yên
27° / 27°

Thời tiết Tuy Hoà - Phú Yên theo giờ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

12:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

3:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Tuy Hoà - Phú Yên những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

wind
Gió
3.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

wind
Gió
3.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

wind
Gió
3.95 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:28 pm

wind
Gió
3.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:27 pm

wind
Gió
4.31 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:27 pm

wind
Gió
6.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuy Hoà - Phú Yên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuy Hoà - Phú Yên những ngày tới

Lượng mưa Tuy Hoà - Phú Yên những ngày tới