Thời tiết Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm tại Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
Độ ẩm

91%

Tầm nhìn tại Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
Gió

2.18 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
UV

0

Nhiệt độ Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
28° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
27° / 31°

Thời tiết Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình theo giờ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

7:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

12:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

3:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

4:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

wind
Gió
3.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

wind
Gió
2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

wind
Gió
2.93 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:37 pm

wind
Gió
3.32 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:36 pm

wind
Gió
2.91 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/22°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:35 pm

wind
Gió
6.79 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình những ngày tới

Lượng mưa Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình những ngày tới