Thời tiết Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
Độ ẩm

77%

Tầm nhìn tại Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
Gió

2.09 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
Điểm ngưng

25°

Tia UV tại Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
UV

10.32

Nhiệt độ Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
29° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
26° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
26° / 27°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
28° / 32°

Thời tiết Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình theo giờ

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

4:00 pm

28° / 34°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

7:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

9:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

10:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

11:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

wind
Gió
2.95 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

wind
Gió
2.31 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

wind
Gió
3.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

wind
Gió
4.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

wind
Gió
4.5 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

wind
Gió
4.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình những ngày tới

Lượng mưa Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình những ngày tới