Thời tiết Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
Độ ẩm

72%

Tầm nhìn tại Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
Gió

4.67 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
UV

0

Nhiệt độ Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
30° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
28° / 31°

Thời tiết Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam theo giờ

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 82 %

mây thưa

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mây thưa

10:00 am

29° / 32°

weather

dewpoint 72 %

mây thưa

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

3:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

4:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây rải rác

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây thưa

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây thưa

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:35 pm

wind
Gió
4.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

wind
Gió
3.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

wind
Gió
3.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

wind
Gió
3.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

wind
Gió
3.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

wind
Gió
3.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam những ngày tới