Thời tiết Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ tại Huyện Phú Ninh - Quảng Nam
Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Phú Ninh - Quảng Nam
Độ ẩm

69%

Tầm nhìn tại Huyện Phú Ninh - Quảng Nam
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Phú Ninh - Quảng Nam
Gió

4.06 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Phú Ninh - Quảng Nam
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Huyện Phú Ninh - Quảng Nam
UV

0

Nhiệt độ Huyện Phú Ninh - Quảng Nam

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Phú Ninh - Quảng Nam
30° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Phú Ninh - Quảng Nam
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Phú Ninh - Quảng Nam
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Phú Ninh - Quảng Nam
28° / 32°

Thời tiết Huyện Phú Ninh - Quảng Nam theo giờ

2:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

3:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

5:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mây cụm

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

11:00 am

30° / 36°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

12:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

11:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Phú Ninh - Quảng Nam những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:37 pm

wind
Gió
4.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

wind
Gió
3.93 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:35 pm

wind
Gió
2.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:35 pm

wind
Gió
5.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

wind
Gió
3.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

wind
Gió
3.33 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Ninh - Quảng Nam trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Ninh - Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Ninh - Quảng Nam những ngày tới