Thời tiết Huyện Quế Sơn - Quảng Nam

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ tại Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm tại Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
Độ ẩm

82%

Tầm nhìn tại Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
Gió

3.83 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
Điểm ngưng

26°

Tia UV tại Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
UV

0

Nhiệt độ Huyện Quế Sơn - Quảng Nam

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
30° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
25° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
27° / 31°

Thời tiết Huyện Quế Sơn - Quảng Nam theo giờ

12:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

1:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

8:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

10:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

3:00 pm

25° / 27°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

4:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Quế Sơn - Quảng Nam những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

wind
Gió
3.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:35 pm

wind
Gió
2.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:35 pm

wind
Gió
4.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

wind
Gió
3.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

wind
Gió
4.03 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

wind
Gió
3.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quế Sơn - Quảng Nam trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quế Sơn - Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Quế Sơn - Quảng Nam những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

337.12

NH3

0.76

NO

0.03

NO2

3.68

O3

85.83

PM10

13.66

PM2.5

11.65

SO2

14.07

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quế Sơn