Thời tiết Huyện Tây Giang - Quảng Nam

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Huyện Tây Giang - Quảng Nam
Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Tây Giang - Quảng Nam
Độ ẩm

93%

Tầm nhìn tại Huyện Tây Giang - Quảng Nam
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Tây Giang - Quảng Nam
Gió

2.2 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Tây Giang - Quảng Nam
Điểm ngưng

22°

Tia UV tại Huyện Tây Giang - Quảng Nam
UV

0

Nhiệt độ Huyện Tây Giang - Quảng Nam

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Tây Giang - Quảng Nam
29° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Tây Giang - Quảng Nam
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Tây Giang - Quảng Nam
24° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Tây Giang - Quảng Nam
26° / 26°

Thời tiết Huyện Tây Giang - Quảng Nam theo giờ

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

12:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

3:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

5:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Huyện Tây Giang - Quảng Nam những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

wind
Gió
3.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

wind
Gió
3.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

wind
Gió
4.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:30 pm

wind
Gió
3.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:29 pm

wind
Gió
3.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:29 pm

wind
Gió
2.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tây Giang - Quảng Nam trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tây Giang - Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tây Giang - Quảng Nam những ngày tới