Thời tiết Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam
Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm tại Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam
Độ ẩm

67%

Tầm nhìn tại Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam
Gió

3.77 km/h

Điểm ngưng tại Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam
UV

5.63

Nhiệt độ Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam
30° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam
28° / 31°

Thời tiết Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam theo giờ

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

4:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

5:00 pm

28° / 31°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 73 %

mây cụm

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

11:00 am

30° / 36°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

12:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

7:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

11:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

12:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:37 pm

wind
Gió
4.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

wind
Gió
3.93 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:35 pm

wind
Gió
2.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:35 pm

wind
Gió
5.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

wind
Gió
3.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

wind
Gió
3.33 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam những ngày tới