Thời tiết Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại Huyện Minh Long - Quảng Ngãi
Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm tại Huyện Minh Long - Quảng Ngãi
Độ ẩm

76%

Tầm nhìn tại Huyện Minh Long - Quảng Ngãi
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Minh Long - Quảng Ngãi
Gió

2.93 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Minh Long - Quảng Ngãi
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Minh Long - Quảng Ngãi
UV

8.11

Nhiệt độ Huyện Minh Long - Quảng Ngãi

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Minh Long - Quảng Ngãi
29° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Minh Long - Quảng Ngãi
24° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Minh Long - Quảng Ngãi
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Minh Long - Quảng Ngãi
27° / 30°

Thời tiết Huyện Minh Long - Quảng Ngãi theo giờ

1:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây thưa

9:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mây thưa

10:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 70 %

mây thưa

11:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mây thưa

12:00 pm

30° / 35°

weather

dewpoint 68 %

mây rải rác

1:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mây rải rác

2:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây thưa

10:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

11:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây thưa

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây thưa

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây thưa

4:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

5:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây rải rác

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

9:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

10:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Minh Long - Quảng Ngãi những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:33 pm

wind
Gió
3.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:33 pm

wind
Gió
3.33 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:32 pm

wind
Gió
3.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:31 pm

wind
Gió
4.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:31 pm

wind
Gió
3.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:30 pm

wind
Gió
2.84 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Minh Long - Quảng Ngãi trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Minh Long - Quảng Ngãi những ngày tới

Lượng mưa Huyện Minh Long - Quảng Ngãi những ngày tới