Thời tiết Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi

mây rải rác

31°

mây rải rác

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm tại Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
Độ ẩm

65%

Tầm nhìn tại Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
Gió

4.17 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
UV

0

Nhiệt độ Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
31° / 36°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
25° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
29° / 33°

Thời tiết Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi theo giờ

2:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 65 %

mây rải rác

3:00 pm

31° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mây rải rác

4:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 71 %

mây rải rác

5:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 36°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 36°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 35°

weather

dewpoint 76 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 34°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

4:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 30°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 33°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:36 pm

wind
Gió
4.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:35 pm

wind
Gió
2.93 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:34 pm

wind
Gió
2.91 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:33 pm

wind
Gió
4.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:33 pm

wind
Gió
2.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:32 pm

wind
Gió
3.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi những ngày tới

Lượng mưa Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi những ngày tới